วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

วิธีการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเพื่อความเจริญรุ่งเรือง


ขณะนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค 2000 ที่ล้ำนำสมัยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพียงไร แต่เรื่องของความสุขทางใจ การประพฤติปฎิบัติเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้แก่ชีวิตยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของมนุษย์เรื่อยมา เพราะความเจริญทางวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว มักเกิดปัญหาตามมาเสมอ ถ้าเจริญควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจ ก็จะเป็นความเจริญที่สมบูรณ์แบบและยั่งยืน


การทำบุญเสริมบารมี คือแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างมงคลให้แก่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเสริมบารมีร้านค้าให้เจริญรุ่งเรือง การบูชาพระเข้าบ้านให้เป็นมงคล เคล็ดทำบุญเสริมบารมีให้ชีวิตคู่ หรือแม้แต่ทำบุญอย่างไรให้คลายทุกข์ ทุกบททุกตอนสามารถปฎิบัติตามและเกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อ
"การเสริมสิริมงคล" ในที่นี้มุ่งเน้นถึงการเสริมสร้างบุญในหลักของความเชื่อโบราณ โดยท่านจะได้รับประโยชน์จากการปฎิบัติทำให้เกิดบารมีและความรุ่งเรืองในการอธิษฐานจิต จึงปรากฎได้โดยกุศลที่ตั้งใจทำจิตจากการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จนเกิดบุญบารมีแก่ตนเอง และจะเกิดเป็นการตัดกรรมในที่สุด การเสริมบารมี สามารถทำได้ทุกท่าน พิสูจน์ได้เกิดจากบุญจริงๆ เมื่อท่านปฎิบัติจิตก็เป็นสุข บุญก็เกิด บารมีก็มี ราศีก็ได้ กรรมที่ทำก็ลดลง และเกิดเป็นราชาโชคแก่ท่านต่อไป ขอความตั้งใจจงเกิดแก่ผู้ปฎิบัติ


เสริมสร้างบารมีท่านให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร
การเสริมสร้างบุญบารมีของตนเอง เกิดจากการตั้งจิตใจที่เป็นกุศลสำหรับการเสริมตนเอง สามารถเสริมได้หลายทาง โดยการประดับประดารูปต่างๆ ตามราศีเกิด และเลือกสีทีเป็นมงคลในการสวมใส่ รวมถึงการอัญเชิญพระเสริมดวงท่าน และทำบุญเสริมบุญบารมีต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการเป็นมงคลกับตนเอง


สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
เทพยาดาวันอาทิตย์ ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ
การเสริมบารมีท่าน ควรมีรูปปั้นหรือรูปราชสีห์ขลิบทองตั้งหรือประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ จะทำให้อุปสรรคต่างๆ คลี่คลายได้ดี เนื่องจากมีความเชื่อว่าราชสีห์เป็นสัตว์ที่มีอำนาจ ถ้าตั้งไว้จะทำให้มีอำนาจและเจริญรุ่งเรือง


เสื้อผ้าที่สวมใส่ให้เกิดมงคลกับตนเอง ควรใช้สีแดง ชมพู และเขียว จะทำให้ท่านมีราศีขึ้น


พระบูชาเสริมสิริมงคลแก่ท่านคือ พระปางถวายเนตรกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระแก้วมรกต


อัญมณีเสริมดวงคือ ทับทิม


การทำบุญเสริมดวงท่านคือ นำกล้วย 1 หวีและมะพร้าวอ่อน 1 ลูกไปบูชาพระประธานในโบสถ์ เชื่อว่าเรื่องที่ยากจะกลับกลายเป็นง่าย และความทุกข์จะถูกล้างด้วยมะพร้าวอ่อน เรื่องขื่นขมก็จะหมดสิ้นไปด้วยบารมีของการทำบุญครั้งนี้


สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์
เทพยดาวันจันทร์ ทรงม้าเป็นพาหนะ
การเสริมบารมี ควรมีรูปปั้นหรือรูปม้า ตั้งหรือประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน หันหน้าไปยังทางออกของบ้าน เชื่อว่าจะทำให้มีความก้าวหน้าในธุรกิจการงานที่ทำอยู่


เสื้อผ้าที่สวมใส่ทำให้เกิดมงคลกับตนเอง ควรใช้สีขาวนวล ขาวเหลือง หรือเขียว จะทำให้ท่านมีราศีขึ้น


พระบูชาที่เสริมสิริมงคลคือ พระปางห้ามญาติ พระสิวลี พระแก้วมรกต และหลวงปู่ทวด


อัญมณีเสริมดวงคือ เพชร


การทำบุญเสริมดวงคือ ซื้อน้ำมันไปเติมตะเกียงที่วัดหรือสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในวัด เชื่อว่าจะทำให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองและประสพความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำอยู่
สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร
เทพยดาวันอังคาร ทรงกระบือเป็นพาหนะ
การเสริมบารมี ควรมีรูปปั้นหรือรูปกระบือพิธีแรกนาขวัญ หรือเหรียญพิธีแรกนาขวัญเก็บไว้ประดับที่บ้านหรือที่ทำงาน เชื่อว่าจะทำให้ท่านมีความสมบูรณ์พูนสุข


ส่วนเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ ควรใช้สีเหลือง ม่วง และสีดำ จะทำให้ท่านมีราศีขึ้น


พระที่บูชาที่เสริมสิริมงคลคือ พระปางไสยาสน์ พระนอนวัดโพธิ์ รัชกาลที่ 5 และนางกวัก


อัญมณีเสริมดวงคือ โกเมน


การทำบุญเสริมดวงคือ นำส้ม 8 ผลตามกำลังวันไปบูชาพระในโบสถ์หรือที่บ้าน เชื่อว่าการถวายส้มตามกำลังวันของท่านจะทำให้ท่านพบแต่ความสำเร็จ
สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ
เทพยดาวันพุธ ทรงคชสารเป็นพาหนะ
การเสริมบารมี ควรมีรูปปั้นช้างแก้วขลิบทองหรือรูปช้างประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ จะทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุข เพราะเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่สามารถนำโชคลาภมาให้บ้านเมืองได้


เสื้อผ้าที่สวมใส่ทำให้เกิดมงคลกับตนเอง ควรใช้สีเหลือง เขียว และน้ำเงิน จะทำให้ชีวิตท่านมีราศีขึ้น


พระบูชาที่เสริมสิริมงคลคือ พระปางอุ้มบาตร พระวัดอินทรวิหาร หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อทวด


อัญมณีเสริมดวงคือ มรกต


การทำบุญเสริมดวงคือ การปล่อยปลาลงน้ำ ให้ชีวิตสัตว์ เชื่อว่าจะนำความไม่ดีทั้งหลายในชีวิตไปกับปลาหรือสัตว์ที่ปล่อย
สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
เทพยดาวันพฤหัสบดี ทรงกวางเป็นพาหนะ
การเสริมบารมี ควรมีรูปปั้นหรือรูปกวางหรือรูปม้าประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน เชื่อว่ากวางเป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนด้านความรัก และความโชคดี มีประดับไว้ทำให้โชคดี


เสื้อผ้าที่สวมใส่ทำให้เกิดมงคลกับตนเอง ควรใช้สีเหลือง ส้ม น้ำเงิน และขาว จะทำให้ท่านมีราศีขึ้น


พระบูชาที่เสริมสิริมงคลคือ พระปางสมาธิ พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร พระแม่อุมาเทวี หลวงพ่อโต หลวงพ่อทวด ฤาษี พระพิฆเนศ และรัชกาลที่ 5


อัญมณีเสริมดวงคือ หยกและทอง


การทำบุญเสริมดวงคือ ไปนมัสการขอพรไหว้เทพที่วัดเทพมณเทียร ตรงข้ามวัดสุทัศน์เทพวราราม นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองไปถวาย และควรไปวันพฤหัสบดี ข้างขึ้น 9-15 ค่ำ จะเจริญขึ้น เชื่อว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี(วันครู) ถ้าไปนมัสการเทพเทวดาแล้วจะทำให้ชีวิตเจริญขึ้นเรื่อยๆ อุปสรรคต่างๆ ก็หมดไป
สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์
เทพยดาวันศุกร์ ทรงโคเป็นพาหนะ
การเสริมบารมี ควรมีรูปปั้น หรือรูปโค หรือรูปปีเกิดท่านประดับไว้ที่ทำงานหรือที่บ้าน เชื่อว่าจะทำให้เทพยดาราศีเจ้าคุ้มครองให้ชีวิตดีขึ้น


เสื้อผ้าที่สวมใส่ทำให้เกิดมงคลกับตนเอง ควรใช้สีทอง ขาว ฟ้า จะทำให้มีราศีขึ้น


พระบูชาที่เสริมสิริมงคลคือ พระปรางรำพึง พระนอน พระแก้วมรกต และพระบ้านเกิดท่าน


อัญมณีเสริมดวงคือ ทองหรือไข่มุก


การทำบุญเสริมดวงคือ ทำสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตและปัจจุบันชาติ เชื่อว่ากุศลการถวายสังฆทานจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมและมาอนุโมทนาบุญด้วย ทำให้ชีวิตท่านดีขึ้น
สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ 
เทพยดาวันเสาร์ ทรงเสือเป็นพาหนะ
การเสริมบารมี ควรมีรูปปั้นหรือรูปภาพเสือตั้งโต๊ะทำงานหรือประดับไว้ที่บ้านท่านเชื่อว่าจะทำให้มีพลังกายพลังใจในการต่อสู้ชีวิตมากขึ้น


เสื้อผ้าที่สวมใส่ทำให้เกิดมงคลกับตนเอง ควรใช้สีเขียว ดำ และน้ำเงิน จะทำให้มีราศีขึ้น


พระบูชาที่เสริมสิริมงคลคือ พระปางนาคปรก รัชกาลที่ 5 พระสังกัจจายน์ และพระนารายณ์


อัญมณีเสริมดวงคือ นิลสีดำล้อมเพชร


การทำบุญเสริมดวงคือ สร้างถนน สะพาน ร่วมกับวัดหรือโรงเรียน เชื่อว่าจะทำให้กิจการงานที่ทำอยู่ราบรื่นและประสพความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน
เทพยดาพระราหู ทรงครุฑเป็นพาหนะ
การเสริมบารมี ควรมีรูปปั้นหรือรูปครุฑประดับไว้ในบ้านหรือที่ทำงาน เชื่อว่าครุฑเป็นของสูง ท่านมีไว้จะทำให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายแพ้พ่ายด้วยพญาครุฑ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น