วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

การเสริมสิริมงคลในการขึ้นบ้านใหม่

การขึ้นบ้านใหม่


1. นำสิ่งเป็นมงคลเข้าบ้านในวันที่ย้ายเข้าบ้านวันแรก


อัญเชิญพระแก้วมรกต


พระประจำวันเกิดท่านเจ้าของบ้าน


พระอริยสงฆ์ (ที่ท่านนับถือ) ฯลฯ


น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ 3 วัด


ใบเงิน ใบทอง เชื่อว่าจะมีเงินทองเข้าบ้านตลอด


ดอกดาวเรือง เชื่อว่ามีความรุ่งเรือง


เหรียญเงิน เหรียญทอง เชื่อว่าจะมีความร่ำรวย


ส้มเขียวหวาน เชื่อว่าจะมีความสุขความเจริญ


จุดตะเกียงเข้าบ้าน เชื่อว่ามีความสว่าง มีความเจริญแก่ครอบครัวท่าน เมื่อท่านปฎิบัติตามมงคลก็จะเกิดแก่ท่าน


2. ก่อนขึ้นบ้านใหม่ท่านควรไปที่วัดพระแก้วมรกต อธิษฐานขอพร


2.1 ไปที่วัดพระแก้วมรกต ถือว่าเป็นพระประจำเมืองของประเทศไทย ขออัญเชิญคุ้มครองบ้านท่าน


2.2 จุดธูป 9 ดอกไปในวันพระข้างขึ้น 6-15 ค่ำ จะทำให้ท่านเจริญขึ้น


2.3 อธิษฐานสวดคาถาบูชาพระแก้วมรกต 9 จบ


บทสวดถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)


อิติปิโส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ


สวาขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติฯ


สุ ปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะ ปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฎฐะ ปุริสปุคคลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ


คาถาพระแก้วมรกต


พุทธะมหามณีรตนะ ปฎิมากะรัง ปู เชมิ


ทุติยัมปิ พุทธะมหามะณีรตนะ ปฎิมากะรัง ปูเชมิ


ตะติยัมปิ พุทธิมหามะณีรตนะ ปฎิมากะรัง ปูเชมิ


เอเตนะ สัจจะวิชเชน มหาเตโช เอวะ


มหาปัญโญ จะมหาโภโค จะมหายะโส จะภวันตุเมฯ


นิพานัสสะ ปัจจะโยโหตุ (หรือ วาละลุกัง สังวาตังวาฯ) จบ


(ขอพร) ข้าพเจ้าชื่อ....นามสกุล...เกิดวันที่....ขอบารมีพระแก้วมรกตเข้าคุ้มครองบ้านเลขที่.... (นึก) ให้มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป สิ่งไม่ดีทั้งหลายขอให้ออกจากบ้านของข้าพเจ้าด้วยเทอญ (ขอน้ำมนต์ตั้งหิ้งพระ 3 วัน นำมาประพรม)


3. วันอัญเชิญพระที่ท่านนับถือเข้าบ้าน


ในวันพฤหัสบดี วันครู หรือวันเกิดของท่านเจ้าของบ้าน (ช่วงขึ้น 11-15 ค่ำ) หรือ วันธงชัยตามปฎิทินจีน


จุดธูป 39 ดอก หน้าบ้าน ขอพรกลางแจ้ง


ของถวาย ถ้านำพระเข้าบ้านในวันพฤหัสบดีให้ถวายสัปปะรด ทุเรียน กล้วยหอม ขนมถ้วยฟู และส้มเขียวหวาน


ถ้านำพระเข้าบ้านในวันเกิดของท่านเจ้าของบ้านให้ถวายส้ม ขนุน แอปเปิ้ล ทองหยิบ ทองหยอด น้ำเปล่า 1 แก้ว จะทำให้ท่านมีความเจริญยิ่งขึ้น


4. คำอธิษฐาน


อิติปิโส ชุมนุมเทวดา คาถาพระแก้วมรกต 9 จบ


ข้าพเจ้าชื่อ....นามสกุล....ขอพร.....


5. เมื่อนำพระเข้าบ้าน


นำทองแผ่นแปะ 3 แผ่นที่องค์พระ พรมน้ำมนต์รอบบ้าน


****************************************** 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น